header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 
Algemeen

Algemene Zaken zoekt vrijwilligers

Nieuws afbeelding 11-12-2022

Algemene Zaken zoekt vrijwilligers

Introductie
Er komt veel kijken bij het draaiende houden van een sportvereniging zoals HC Haarlem. Van de buitenkant lijkt het allemaal vanzelfsprekend, maar dit is het zeker niet! Zonder inzet van vrijwilligers is het onmogelijk om onze club te laten bestaan. Omdat iedereen het druk heeft, geldt hier het devies: vele handen maakt licht werk!

Op dit moment wordt de portefeuille Algemene Zaken ingevuld door één persoon. Deze situatie is niet houdbaar. Waar we vroeger konden profiteren van de inzet van de zgn. maandagochtendploeg, gaat dat dit seizoen niet meer. Vanwege de leeftijd en gezondheid van de heren heeft men besloten ermee te stoppen. Daarom willen we een nadrukkelijke oproep doen om deze belangrijke portefeuille te komen versterken.

Wat houdt Algemene Zaken in? De nadruk ligt met name op het beheer en onderhoud van het clubgebouw, de hockeyvelden, de tennisvelden en alles wat hiertussen ligt. Maar ook de energievoorziening en verduurzaming valt onder Algemene Zaken. Uiteraard nu meer dan ooit actuele onderwerpen.
We hebben besloten deze brede portefeuille op te splitsen in verschillende percelen. Op deze manier verwachten we dat de benodigde tijdsinvestering zodanig ingeperkt wordt dat deze voor iedereen die HC Haarlem een warm hart toedraagt, toegankelijk wordt.

Uiteraard werk je vanuit Algemene Zaken als team en sta je er nooit alleen voor. Zie hieronder de verschillende percelen.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op via [email protected] of bel direct met ons bestuurslid Algemene Zaken (Ronald van Beek) via 0651607078;

Coördinator Binnen
Het perceel "Binnen" bestaat uit de kleedkamers en het clubhuis. Je bent contactpersoon voor onderhoudspartijen zoals schoonmaak, brand- en inbraakbeveiliging, CV-ketel en warmwatervoorziening, ongediertepreventie en -bestrijding en partijen die jaarlijkse wettelijke controles uitvoeren, zoals controle op legionella in de leidingen. Ook ben je intern aanspreekpunt wanneer gebreken zijn, zoals defecte verlichting, sloten, etc.. In de meeste gevallen zal je SRO moeten aansturen om een monteur te sturen, en soms zal je ook zelf aan de slag moeten.

Coördinator Buiten
Het perceel "Buiten" bestaat uit de hockeyvelden, veldberegening, veldverlichting en het terrein rondom de velden en het clubhuis. In de praktijk heb je vooral te maken met SRO, aangezien SRO hier de leidende partij is. Ook in dit perceel ben je vooral aanspreekpunt en contactpersoon mochten er afspraken gemaakt moeten worden voor onderhoudszaken of wanneer er defecten te melden zijn. Soms zal je ook zelf aan de slag moeten als er bijvoorbeeld nieuwe vlaggen of nieuwe sponsorborden opgehangen moeten worden.

Coördinator Tennis
Het perceel "Tennis" betreft alles rondom het beheer en onderhoud van de tennisbanen. Zowel de banen als de verlichting zijn in eigen beheer van HC Haarlem. Hierin speelt SRO dus geen rol. Uiteraard hebben we onderhoudspartijen gecontracteerd voor het reinigen van de banen, om de banen vrij houden van bladeren en algen en de verlichting werkend te houden. De baanverhuur wordt al verzorgd door een andere toegewijde vrijwilliger Irma van Gennip. Uiteraard heb je ook met haar contact als zij meldingen krijgt van huurders.

Coördinator Energie en Verduurzaming

Het perceel Energie en Verduurzaming is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is immers niet verbonden aan een bepaalde plaats of ruimte rondom HC Haarlem. Slechts een klein deel van dit perceel is beheer & onderhoud, namelijk het afsluiten van energiecontracten voor gas en elektra in overleg met de penningmeester. De overige zaken zijn veel meer project-gedreven, bijvoorbeeld de verduurzaming van de verlichting van de tennisbanen en het derde hockeyveld, de vervanging naar LED-verlichting in het clubhuis of het plaatsen van zonnepanelen. In deze verduurzaming spelen zowel de penningmeester van HC Haarlem, als SRO en de Gemeente Haarlem een belangrijke rol.

Dus lijkt het je leuk om alleen of samen met iemand anders een van deze percelen te ondersteunen, aarzel dan niet en neem contact op. Nogmaals, en dit kunnen we niet genoeg onderstrepen: vele handen maken licht werk!

Namens het bestuur van HC Haarlem,

Ronald van Beek
Algemene Zaken
HC Haarlem

Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Postadres
p/a Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]
Planningszaken: [email protected]
Onderhoud: [email protected]